Database Expert

Job description

بررسی انطباق طراحی عناصر پایگاه داده با اسناد تحلیل

اطمینان از سرعت مناسب و کارایی سیستم‌ها در پایگاه داده

نگهداری و پشتیبانی دیتابیس‌های مربوط به حوزه تولید در داخل شرکت

اطمینان از همیشه در دسترس بودن دیتابیس‌ها

Job requirements

مهارت‌های تخصصی:
- تسلط به پایگاه داده‌های MySQL, PostgreSQL
- تسلط به لینوکس در سطح (LPIC1)

مهارت‌های عمومی:
- توانایی حل ‌مسئله
- توانایی کارتیمی
- توانایی استفاده‌ روان از متن‌های انگلیسی تخصصی مرتبط

نیازمندی های شغلی:
- نگهداری پایگاه داده در شرایط ۷*۲۴
- تسلط به نصب ، پیکربندی ، بروزرسانی و پایگاه داده
- تسلط به مباحث امنیت پایگاه داده
- تسلط به Backup & Recovery
- آشنایی خوب با شبکه و انواع سخت‌افزارهای سرور و همچنین Storageها
- آشنایی با Clustering
- تسلط بر مباحث Tuning و monitoring
- تجربه کافی در رپلیکیشن و میرورینگ