Product Lead

Job description

تعریف صحیح، تشریح دقیق، دریافت به موقع، تحویل مناسب و پذیرش مسئولیت کلی محصول در چرخه عمر آن در جهت حفظ رضایت مشتریان و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده شرکت در حوزه توسعه محصولات

 

Job requirements

نیاز سنجی دقیق محصول

توانایی تعامل موثر با ذی‌نفعان مختلف داخل و خارج سازمان

رضایت مشتریان از مطابقت ویژگی‌های محصول با درخواست‌های آن‌ها

مدیریت کارآمد پروژه توسعه محصول

مدیریت تعارض‌ها و مشکلات با پیمانکاران

بررسی و تحلیل وضعیت محصول در بازار